Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice.

Ľudia / Filip Orth

Filip Orth

General Partner
linkedinpng

Od útleho veku som sa zaujímal a pýtal ako a prečo veci vo svete fungujú tak ako fungujú. Do dnes to rád praktizujem. Som študent, ktorý sa rozvíja v rôznych smeroch, ktoré má zaujímajú od detstva. 


Študujem  International Business, Entrepreneurship, Management a Venture Capital na americkej univerzite Santa Clara University v Silicon Valley. V rámci môjho vysokoškolského štúdia, som sa prirodzene začal angažovat vo Venture Capital aktivitách, po pri ktorých sa mi podarilo kvalifikovať sa na školský tím, ktorý súťažil na VCIC (Venture Capital Investment Competition) tri roky po sebe. Figuroval som aj ako spoluzakladateľ a viceprezident v Santa Clara University Venture Capital Association na škole, tak isto ako aj člen predstavenstva pre Student Advisory Board.


Mimo školských skúseností, som mal skúsenosť s líderskými pozíciami. Založil som si aj vlastnú spoločnosť počas strednej školy, v ktorej som sa venoval vlastným projektom, napríklad práve kampani so známymi značkami formou virálnych videí. V rámci mojich jazykových znalostí rád spájam možnosti, pri ktorých viem aj prepojiť nápady práve cez anglický či iné jazyky.


Rozhodol som sa vstúpiť do Wanderer Capital ako Partner z dôvodu záujmu o podieľanie sa na zaujímavých projektoch a myšlienkach. Verím, že budem vedieť zužitkovať moje vedomosti a napomôcť tak práve Wanderer Capital plniť svoje ciele a posúvať nápady ďalej za tú hranicu iba prvopočiatočných konceptov a pretaviť ich do plnohodnotných firiem. Mimo môjho pôsobenia vo Wanderer Capital, ktoré sa bude skladať z viacerých aspektov, začínajúc s hľadaním daných nápadov a hlavne idea-makerov, budem tak isto aj zameraný na americký trh so sústredením sa na región Silicon Valley v Kalifornii.