Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice.

Naše partnerships s organizáciami

Naše partnerships s existujúcimi organizáciami podporujúce vznik, rast a kultiváciu startupov a startupového ekosystému

ATUM

Startupová komunita, ktorá spája ľudí s ambíciou zmeniť svoje okolie prostredníctvom inovatívnych podnikateľských nápadov. V spolupráci s ATUM sme organizovali program ATUM Navigator. Navigator je intenzívny 10-týždňový kurz pre začínajúcich startupistov. Navrhnutý na poskytnutie najpotrebnejších vedomostí a získania potrebných prostriedkov.