„Človek rozumný je podstatou všetkého, čo máme“

Novátorské myšlienky a idey sú podstatou úspechu každej spoločnosti. Ich následné uplatnenie nás posúva vpred. Prvý krát o tejto činnosti ako ucelenom procese písal magazín Forbes 15.8.1977, kde takúto činnosť v článku o novovznikajúcich technologických spoločnostiach nazval „startup“.

 Samotné rozlíšenie toho, kto uspeje a kto nie, je v jeho prirodzenej inteligencii a schopnosti túto inteligenciu aplikovať v praxi. Sme schopní investovať do parametrov počítača, či do jeho programového vybavenia alebo do automobilu a jeho výkonu, audio hifi systému alebo akejkoľvek novinky high tec, len aby sme dosiahli čo najlepší výkon.

Ale prečo s ľuďmi, ktorí sú súčasťou tohto rozvoja to nerobíme. Investícia do ľudí, ktorí nám takýto výkon prinesú je to isté, ako mať futbalové družstvo zložené len z tých najlepších hráčov. Následne môžeme očakávať, že aj výsledky budú nášmu snaženiu zodpovedať. 

Veríme, že sme v dobe, kedy materializmus bude postupne prekonaný. Na najvyššiu priečku nášho hierarchického chápania hodnôt vystúpia progresívne myšlienky a ich autori. Títo jednotlivci boli aj v minulosti, avšak väčší význam sa im nepripisoval, pripisoval sa skôr vynálezom, ktoré vytvorili. Dnes idem hlbšie do podstaty a príčiny toho, čo tvoríme. Svet bude postupne prekonaný záplavou novovznikajúcich technologických projektov a digitalizácia pokorí všetko to, na čom sme dodnes stáli. Sme v čase veľkých zmien, ktoré z pohľadu dĺžky nášho života nie je možné len tak vidieť.

Títo jedinci sú práve tým kľúčom k úspechu. Ich jedinečnosť a znalosti, ktoré majú, ich kreujú ako aj celý svet okolo nás. Sú výkonnejší ako najvýkonnejšie počítače, vedia prepájať myšlienky a hľadať možnosti, ktoré nás ostatných ani len nenapadnú. Sú tvorcami sveta okolo nás. Sú snílkovia, čo snívajú zlepšiť čokoľvek a nikdy sa nezastavia. Lebo je to pre nich prirodzené.

Sú to najschopnejší z najschopnejších. Nájsť ich však nie je ľahké, nakoľko ani oni to o sebe nevedia. Je to ako „hľadať ihlu v kope sena“ . Keď však na nich natrafíme sú prameňom nápadov a inovácií.

Každý takýto človek má talent a ten treba rozvíjať. To je ako s najlepším tenistom na svete, môže byť talent ale keď nebude trénovať bude z neho priemer. Avšak veľakrát talent nestačí, talent treba podporovať, správne smerovať, živiť tak, aby sa jeho zrelosť neskôr mohla v plnej miere preukázať. V tomto okamihu prichádza pomoc ostatných, ktorí talent vedia rozoznať a majú záujem ho rozvíjať, prichádzajú „mentori“. 

V súčasnosti a minulosti sme mali možnosť vidieť rôznych ľudí s talentom aj jeho uplatnením. Môžeme ich vymenovať, môžeme ich porovnať, môžeme ich začať hodnotiť. V jednom sa však zhodneme. Nie každý talent sa vhodne uplatnil a nie každý talent bol nakoniec úspešný.

Nikola Tesla:

Vďaka prirodzenému talentu tu máme množstvo vynálezov, ktorej ovplyvňujú ešte aj dnes náš život, aj keď je už 77 rokov mŕtvy. Avšak môžeme posúdiť jeho život z jeho pohľadu ako úspešný? Zomrel opustený bez prostriedkov a bez akéhokoľvek uznania, ktoré získal až po smrti.

Na začiatku mal priateľa a mentora T. Edisona, pre ktorého pracoval, neskôr sa z nich stali súperi.

 

Andrew Carnegie:

Z chudobného škótskeho chlapca, pracujúceho ako poslíček a asistent sa stal jeden z najväčších magnátov oceliarenského priemyslu pred viac ako 100 rokmi. Po predaji jeho oceliarní Carnegie Steel J.P.Morganovi , ktorí oceliarne horizontálne integroval a premenoval na U.S.Steel, sa stal aj najbohatším mužom planéty.

Pri zrode A.Carnegieho bola potrebná veľká dávka talentu a húževnatosti a zároveň mal šťastie na svojho mentora Thomasa Scotta. Dodnes nachádzame knižnice (3000), ktoré dal postaviť po celom svete v každom kúte sveta.

 

Steve Jobs:

Snáď najzaujímavejším príkladom dnešnej doby bol Steve Jobs, zakladateľ technologickej spoločnosti Apple. Jeho prvým mentorom na jeho ceste za úspechom bol Nolan Bushnell, zakladateľ spoločnosti Atari.

 

John a Patrick Collison:

Zakladatelia moderného komplexného platobného portálu mali prvého investora a zároveň mentora Petra Thiela zo Seqoia Capitalu.

Investičná spoločnosť Wanderer Capital vznikla hlavne preto, aby bola schopná nájsť takéto talenty a pomohla ich ďalej rozvíjať, aby mohli dosiahnuť tie najvyššie méty. Pretože veríme, že v človeku a jeho talente a snažení je to najväčšie bohatstvo.

 

Autor článku: Vladimir Orth