Čo by mal obsahovať váš biznis plán?

Je množstvo komponentov, ktoré by mali byť spomenuté vo vašom biznis pláne, avšak v tomto blogu sa sústredím na fundamentálne časti, ktoré by vo vašom pláne určite nemali chýbať.

Tradičný biznis plán

Zhrnutie – Zhrnutie slúži na krátke a výstižné vysvetlenie vášho biznis plánu ako takého, týka sa to aj popisu vašej firmy, teda aktivít ktoré budete vykonávať a taktiež podnikateľský cieľ. V tejto časti by ste mali bližšie vysvetliť v akej oblasti sa vaša spoločnosť nachádza.

Analýza trhu – Pri záujme vstúpiť so spoločnosťou na trh, by ste prirodzene mali mať analýzu trhu, pri ktorej zistíte celkový adresovateľný trh na ktorom budete pôsobiť a aký je váš cieľ čo sa týka vášho podielu na tomto trhu. Je potrebné mať prehľad o vývoji trhu.

Konkurencia – So vstupom na trh, pripadá aj riziko konkurencie, preto je potrebné popísať všetkých možných „hráčov“ na trhu v danej oblasti pôsobenia, jednoducho bližšie opísať konkurenčné prostredie. V tejto časti je najvhodnejšie vytvoriť tabuľku s porovnaním konkurencie v konkrétnych sférach a porovnať to s vašou firmou, pri čom poukážete na odlišnosti vašej firmy a čím budete konkurovať. Ako sa hovorí, nie je trh bez konkurencie a ak tam žiadna nie je, trh pravdepodobne ešte neexistuje alebo je tam iní komplexnejší problém.

Organizácia – V tejto časti by ste sa mali sústrediť na opísanie organizačnej štruktúry vo vašej firme, prípadne organizáciu vášho manažmentu ak už nejaký máte. V tejto časti môžete vysvetliť aj ako plánujete docieliť zamestnanie kľúčových ľudí do budúcna.

Produkt/Služba – Pri tejto časti je potrebné opísať produkt alebo službu, na ktorú sa vaša spoločnosť bude zameriavať. Taktiež môžete spomenúť výnimočnosť tejto služby alebo tohto produktu. Pri produkte je potrebné opísať aj životný cyklus. Môžete podrobnejšie vysvetliť aj prípadnú patentovú ochranu či iné formy chránenia vášho duševného vlastníctva, ak už takéto niečo máte zaobstarané.

Marketing/Sales plán – V tejto časti je potrebné vysvetliť spôsoby a kanály cez ktoré budete riešiť objednávky, distribúciu, predaj a taktiež propagáciu vášho produktu či služby. Taktiež podrobnejšie vysvetlenie nastavenia cien. Jednoduché vysvetlenie ako plánujete získať zákazníkov je tiež vhodné spomenúť.

Financovanie – Pri financovaní by ste mali opísať akú čiastku žiadate za aký podiel. Je vhodné spomenúť podiely vo firme k danému momentu, ktoré najlepšie vyobrazíte cez takzvaný „Cap Table“ (viď. Príloha 1)

Cap Tablejpg

(Príloha 1., zdroj: forbes.com)

Finančný plán – Najdôležitejšia časť v biznis pláne. Táto časť predpovedá zlyhanie či úspech vašej firmy. Správne nastavený finančný plán s reálnymi číslami je pre vás alfou omega. Pri tejto časti je potrebné mať pripravené účtovné výkazy vašej spoločnosti, výkaz ziskov a strát, cash flow, a investície vo vašej spoločnosti na niekoľko rokov dopredu (ideálne 3-5 rokov).

Dodatky – Ak máte akékoľvek dodatky, prílohy, ktorými viete váš biznis plán posilniť, je to len plusom pre váš potencionálny úspech financovania a utvrdenie investora o tom, že vás biznis bude úspešný. Nie je to povinná časť, avšak je to rozhodne odporúčané mať aspoň nejaké dodatky, ktoré podporia to čo ste už odprezentovali vo vašom biznis pláne. Napríklad práve spomínaný Cap Table viete vložiť do tejto sekcii, taktiež vás prieskum trhu či účtovné výkazy.

Ak sa chcete inšpirovať, aké ďalšie dôležité dodatky (i.e. Lean Canvas Model, SWOT analýza,...) môžete aj vy spomenúť vo vašom pláne, odporúčam si prečítať článok od Michaela Kralovičová, „Ako zaujať potencionálnych investorov?“ na našom blogu. 
(http://wanderercapital.com/blog/ako-zauja%C5%A5-potenci%C3%A1lnych-investorov)

 

Autor článku: Filip Orth