Ako valuovať startup?

Valuácia startupu zväčša prichádza do hry až pri zvažovaní kapitálového financovania, pri ktorom sa rozdeľuje podiel vo firme. Teda, zakladatelia daného startupu sa začnú zaujímať o hodnote ich startupu v bode kedy riešia delenie, v danom momente musia mať predstavu koľko má ich startup asi tak hodnotu z doposiaľ dostupných informácii.

Je dôležite si uvedomiť od prvopočiatku, že valuácia vášho startupu je prevažne založená na číslach, najmä v neskorších kolách financovania. I keď čísla, ktoré dnes možno máte nie sú zrovna v pozitívnych hodnotách, viacero faktorov spadá do tejto valuácie. To znamená, nie len váš obrat, zisk, ale napríklad aj duševné vlastníctvo, aktíva či koncepty a prototypy, ktoré ako startup/firma už vlastníte, tieto atribúty sú prítomné pri valuácii.

Ak sa následne rozprávame o nejakej potencionálnej hodnote, tak v tom prípade treba brať aj do úvahy čím sa váš startup môže stať a teda berie sa do úvahy ako veľmi škálovateľný je váš nápad. Ďalší faktor, ktorý treba mať na zreteli a vo veľmi značnej miere ovplyvní hodnotu vašej firmy, je otázkou aký veľký trh idete adresovať? V jednoduchosti, jedná sa o potenciál, ktorý váš startup môže mať, keďže vaším produktom alebo servisom sa idete zamerať na špecifickú oblasť a i keď zo začiatku sa iba zamýšľate ako preraziť na lokálnom trhu, vždy sa berie do vedomia aj to aké iné trhy je možné pokryť a ako veľké sú.

Valuácia startupov však nemá univerzálne pravidlá alebo tzv. benchmark, keďže každá geografická lokalita skrýva iné faktory, ktoré ovplyvňujú túto valuáciu, napríklad práve formou iných nákladov na podnikanie. Môžeme však použiť príklad Silicon Valley. Sú metódy na valuáciu ako je napríklad Berkus Method, The Risk Factor Summation Method, alebo The Venture Capital Method. Neznamená to, že jedno určuje hodnotu správne a ostatné nie, naopak každá metóda vám dáva prehľad o danom startupe v inom zmysle a neskôr si viete odhadnúť potencionálnu hodnotu vášho startupu, i keď zatiaľ možno iba veľmi teoreticky.

Zároveň treba vnímať okolie, čo sa deje na trhu a prípadne porovnávať valuáciu s podobnými startupmi, pretože i keď ste si vedomý, respektíve ste presvedčený, že práve váš startup má vysokú hodnotu, je lepšie mať triezvy názor na valuáciu startupu. I keď daný startup má spomenuté duševné vlastníctvo, koncepty a podobne, stále je veľmi dôležite mať skvelý tím, organizačnú štruktúru, prípadne kľúčové partnerstva, aj práve tieto aspekty sa berú do úvahy pri valuácii a sú často vynechané.

V konečnom dôsledku je dôležité si uvedomiť, že daná hodnota je v ríši divov a nikto v skutočnosti nevie či tá hodnota reálne zodpovedá tomu čo daný startup produkuje alebo bude neskôr produkovať. Čím viac aktivít daný startup má a nachádza sa už v menej teoretickej polohe ale skôr praktickej, tým reálnejšia môže byť aj daná valuácia.

Príloha: (Grafy opisujúce rôzné spôsoby valuácii) 

(grafy slúžia iba ako príklad, spomenuté hodnoty sa líšia na základe rôznych faktorov, ako sú región, oblasť startupu ale aj doposiaľ dosiahnuté financovanie či nadobudnutý kapitál)

Berkus Method:
DBChart1jpg

(Príloha 1, zdroj: angelcapitalassociation.org

The Risk Factor Summation Method:
Bildschirmfoto-2016-11-18-um-152339-900x213png

Bildschirmfoto-2016-11-18-um-152355-900x475png

(Príloha 2, zdroj: magazine.startus.cc)

The Venture Capital Method:

venture-valuation-a-reality-check-17-638jpg
(Príloha 3, zdroj: Jaguar Capital)

Autor článku: Filip Orth