Ako začať?

Podnikám od svojich 19 rokov, keď mi to umožnila nežná revolúcia. Mojim záujmom je pomáhať začínajúcim podnikateľom preto si myslím, že by bolo vhodné zhrnúť pozitíva a negatíva zakladateľov startupov. Tieto skúsenosti som sám získal počas svojej 30 ročnej praxe v podnikaní sám na sebe ale aj na ľuďoch v mojom okolí. Bol by som rád, keby som sa každému kto má chuť si založiť vlastnú spoločnosť a prísť s jedinečným nápadom mohol odovzdať.

Kľúčovým zámerom je sa sústrediť  na rady pre zakladateľov startupov v období vzniku nápadu až po seed investície.

Z praxe, ktorú máme môžem povedať nasledovné .Väčšina z nich sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami, ktoré ovplyvňujú ich úspech alebo neúspech.


Pozitíva:

-sú zapálení

-väčšina z nich v danom sektore odkiaľ nápad pochádza pracujú alebo ho bližšie poznajú

-majú záujem podnikať

-chcú byt úspešnými

 

Negatíva:

Častým protikladom k týmto pozitívnym vlastnostiam však je:

-naivita

-prehnaná sebadôvera

-nedostatok vlastného kapitálu, resp. žiadny

-prehnané očakávania či už ohľadom investície alebo od budúcej hodnoty startupu

-minimálne podnikateľské skúsenosti

-absencia naštudovania materiálov, ktoré startupy a zakladateľov formujú

-kopírovanie už existujúcich projektov, ktoré sú v inej časti sveta už zavedené a tým aj zníženie úspechu a globálneho rozšírenia

 

Preto si myslím, že by malo byť dosť jednoznačné popísať podľa čoho by sa mali riadiť začínajúci podnikatelia v startupoch a na čo by si mali dať pozor:

 

1.premyslieť si, čo chcem a či tomu verím, som schopný sa tým zaoberať najbližších 5-10 rokov

2.pokiaľ existuje konkurencia, naštudovať si ju, urobiť si analýzu aké zdroje na to potrebujem, čo na záver chceme dosiahnuť

3.pre investora je doležíté  vidieť pipeline projektu na prvých 12M na 1-2 A4, kde bude čo sa kedy bude diať, koľko to bude stáť a  aké tržby očakávame

4.pre akéhokoľvek investora je dôležité, aby zakladateľ vložil do spoločnosti aj vlastný kapitál „skin on the game“, ktorý by investora presvedčil že zakladateľ to myslí vážne

5.odporúčame pred návštevou akéhokoľvek investora prejsť jedným z možných akcelerátorov v SR, aby zakladateľovi pomohli upratať myšlienky a plány, získať skúsenosti, rady

6.pre investorov je dôležité vidieť možnosti škálovania (možnosť rozšírenia nápadu zakladateľa), lokálne biznis plány nie sú sexy

7. dôverovať investorom, investor nie je len ten kto vloží kapitál, má ten istý záujem ako zakladateľ. Pomáhajú, dávajú rady. Byť spoločne na jednej lodi v dobrom aj zlom.

8.biznis plán by mal rátať iba s nevyhnutnými nákladmi na vytvorenie MVP (minimum valuable product), aby sa nespálil príliš rýchlo cash získaný od investorov

9.jedinečnosť myšlienky je kľúčom k úspechu

10.mať schopnosti, ktoré umožnia byť adaptabilným (schopný prispôsobiť sa zmenám) voči zmenám na trhu

 

Principiálne to, či startup bude alebo nebude úspešný sa ukáže na :

 

-70% počas prvých 12 mesiacov

-počas ďalších 24 mesiacov sa toto % zvyšuje až na 85%.

 

Autor článku: Vladimír Orth