Founder je hnacím motorom startupu: v záujme investora ho nemôže byť nahradiť

Pri posudzovaní startupov na investovanie kladie Wanderer Capital dôraz na zhodnotenie atribútov jeho founderov. Naše hodnotenie nespočíva iba v analýze unikátnosti ich nápadu, či vzdelanostných a profesionálnych úspechov, ktoré prispeli k vytvoreniu pôvodnej myšlienky na založenie startupu, ktorý prináša niečo nové pre spoločnosť a svet.

Founderi sú pre nás kľúčoví nielen kvôli tomu čo vymysleli a na čom pracujú, ale aj pre to čo môžu potenciálne s našou pomocou dokázať. Wanderer Capital nie je pasívnym investorom. Startupom, do ktorých investujeme chceme venovať svoj čas a pomôcť im aj s napojením na správne kontakty a propagáciou. Už pri výbere investícií, preto hodnotíme startupy aj podľa kvality ich zakladateľského tímu. Kvalita tímu závisí predovšetkým od schopnosti zakladateľského tímu vidieť projekt z dlhodobej perspektívy a ochoty founderov prispôsobovať sa aktuálnemu dianiu.

Na startupov, do ktorých investujeme nám záleží, bez founderov to ale nejde!

Mnohé startupy zlyhali na tom, že ich zakladateľský tím nebol schopný adaptovať sa na meniacu sa trhovú situáciu. Títo founderi si v čase zakladania startupu určili aj víziu jeho smerovania, ktorú sa rozhodli nasledovať za každých okolností.

Trh sa ale mení a podnikateľské úspechy je možné dosiahnuť iba pri vytrvalosti a adaptabilite na trhové zmeny. Nestačí však sledovať iba svoj konkrétny trhový segment, pretože v čase budovania stratégie a vytvárania prototypu novej technológie alebo služby, už môže vznikať nový trh, ktorý spraví trhový segment, na ktorý sa plánujete orientovať irelevantným. Ak ale sledujete všetko okolo seba, môžete novú príležitosť odhaliť práve vy a presunúť úsilie už vytvoreného tímu šikovných ľudí, ktorých ste mali pripravených na pôvodný projekt na zabratie celého novovzniknutého trhu, nie iba zlomku už existujúceho trhu ako ste mali v pláne! Kreatívnu deštrukciu je potrebné brať ako pozitívny element a byť na ňu pripravení.

Investor je partner, nie nepriateľ

Mnohí founderi považujú investorov za akési nutné zlo, ktoré ich musí kvôli nedostatku kapitálu sprevádzať na ceste za dosiahnutím svojich cieľov. Wanderer Capital nevstupuje do startupov pasívne ako väčšina fondov. Na projektoch, do ktorých investujeme nám záleží a robíme všetko, čo je v našich silách pre posunutie ich k úspechu. Ak vidíme, že sa trh zmenil, či už vplyvom kreatívnej deštrukcie alebo iných elementov, ako je napríklad pandémia, snažíme sa startupy správne nasmerovať.

Startup bez founderov je ako telo bez srdca

Wanderer Capital ale aj ďalšie fondy nevstupujú do startupov kvôli ich cool a ľahko zapamätateľným názvom ani dizajnovým prezentačným materiálom. Aj samotný produkt alebo služba, ktorá má byť produktom startupu, ktorý hľadá investíciu je až druhoradá, nakoľko to, či bude projekt dotiahnutý do konca a úspešný závisí predovšetkým od founderov. Bez founderov je po investícii startup iba konceptom, ktorý nemá kto zrealizovať.

Investor môže mať financie a kontakty, nápad ale zrealizovať nedokáže! My vo Wanderer Capital rovnako ako ďalší investori máme vlastné projekty a sme vyťažení. Nemáme záujem kradnúť nápady iných, iba ich posúvať v rámci svojich možností ďalej a umožniť im dosiahnuť globálny úspech. Bez founderov to ale nepôjde!

Autor článku: Michaela Královičová