Je hodnota startupov ešte udržateľná?

Je skutočnosťou, že zažívame neobyčajné časy, najmä posledný rok, ktorý bol primárne ovplyvnený globálnou pandémiou. Hodnoty startupov sa vyšplhali do neskutočných výšin, taktiež kryptomeny a iné formy investičných možností ako napríklad nedávno aj NFT (non-fungible tokens). Každý si to vysvetľuje inak. Niekto tvrdí, že je to spôsobené kvantitatívnym uvoľňovaním a teda ľudia sú viac a viac náchylný investovať ak ich peniaze strácajú hodnotu, ešte viac ako predtým. Ďalším dôvodom, ktorým možno argumentovať je aj vznik, respektíve rast rôznych investičných platforiem, ktoré dávajú šancu aj menším investorom podieľať sa na burzovom trhu a investovať či už čiastočne ale najmä mobilne a v reálnom čase bez použitia rôznych brokerov a teda bez pridružených poplatkov, ktoré boli v minulosti akési bariéry pre masy pri investičných príležitostiach.

Pri tomto všetkom, je pochopiteľné, že akákoľvek platforma, ktorá má dnes potenciál škálovať a osloviť veľkú masu ľudí, prirodzene nadobúda neskutočnú hodnotu. Problém však vzniká v tom, že sa stretávame s firmami, ktoré nevykazujú finančné výsledky ale ani perspektívu toho, že by tá firma vedela dosiahnuť plusové čísla či break-even a teda dostávame sa do špirály horúceho zemiaka. Kto na koniec skončí s tou spoločnosťou v rukách, keď už finančne nebude schopná pokračovať a z ľudí opadne ten investično-vizionársky entuziazmus? Zdá sa, že dnes je vkladanej príliš veľa dôvery do startupov bez toho aby dokázali predstaviť spektrum biznis modelov a bez perspektívy kedy vedia priniesť plusový cashflow.

Ako je možné, že množstvo startupov, ktoré išli IPO majú také P/E ratio, ktoré by ešte pár rokov dozadu nikto neakceptoval, napriek tomu sú ľudia optimistický a skôr skeptický shortovať takúto spoločnosť/startup? Znamená to hype?

V jednoduchosti, P/E ratio je pomer medzi cenou akcie a zisk spoločnosti na akciu, teda price/earnings (P/E ratio). Hlavnou úlohou P/E ratio je zistiť hodnotu spoločnosti a či je nadhodnotená alebo podhodnotená. Tento pomer v podstate identifikuje trhovú hodnotu danej akcie v porovnaní so zárobkami spoločnosti.

Nebudem teraz rozvíjať tému či je lepšie mať nižšie alebo vyššie P/E ratio, jednak je to diskutabilné z perspektívy danej strany (investor verzus spoločnosť) ale je to aj téma na samostatný článok.

Avšak na predstavenie, napríklad priemerný P/E pomer pre S&P 500 sa historicky hýbal medzi 13 až 15. Dnes väčšina spoločností, minimálne tých novovznikajúcich bežne presahujú dvojnásobok týchto čísel, ak nespomeniem extrémne prípady, kde sú spoločnosti, ktoré presahujú 1,000.

Vyšší P/E pomer napovedá tomu, že investori očakávajú v budúcnosti vysoké tempo rastu, teda v praxi to potencionálne môže znamenať, že akcie spoločnosti sú preceňované. V súvislosti s tým sú aj iné pridružené faktory ako napríklad očakávanie investorov pri možných vyšších zárobkoch aj prichádzajúce vyššie dividendy, ktoré na túto úvahu nadväzujú.

Môžete sa stretnúť aj so spoločnosťami, ktoré tento P/E pomer nemajú, toto môže byť zapríčinené tým, že daná spoločnosť nemá zárobky alebo prichádzajú o peniaze a teda v tom prípade nie je možné uviesť tento pomer.

Týmto nechcem bagatelizovať perspektívu startupov, ktoré niečo budujú a prípadne dnes nevykazujú finančné zdravie ale o pár rokov budú. Avšak treba brať na vedomie a vrátiť sa späť k tomu ako vznikol venture capital a kde je tá hranica udržateľnosti hodnoty startupu a jeho reálnej hodnoty čo dokáže vyprodukovať za účelom rizika/potencionálneho výnosu v nejakom časovom rámci. Žiaľ tak ako pri predošlých bublinách aj momentálna situácia nasvedčuje tomu, že bublina sa nafukuje a je iba otázne kedy praskne. Sme v dobe kedy vo všeobecnosti akýkoľvek startup, ktorý ide IPO dostáva nepredstaviteľnú valuáciu nezodpovedajúcu potencionálnej budúcej perspektíve či finančnej situácii.

Otázka, ktorá tu vzniká je, aká je tá pridaná hodnota daného startupu a či skutočne vie aspoň čiastočne krátkodobo obhájiť svoju hodnotu práve svojím miestom v spoločnosti až po kým sa nedostane do toho skutočne rastového štádia?!

Startupy prinášajú množstvo benefitov pre svoje okolie a spoločnosť v ktorej sa nachádzajú, poháňajú inovácie, zamestnávajú ľudí, posúvajú vzdelanie ich okolia a tak isto zvyšujú hodnotu oblasti v ktorej sa nachádzajú. Je však dôležité si udržať racionálny názor na hodnotu a riadiť sa podľa zhluky faktorov, ktoré môžu napovedať tomu, kde sa ten startup nachádza z hľadiska hodnoty.

Mnoho krát si startupy berú príklad výlučne od iných trhových hráčov z tej istej oblasti kvôli benchmarku hodnoty, avšak zabúdajú na porovnanie vývoja medzi nimi. Áno, potenciál škálovania je jedným zo základných faktorov pri valuácii, netreba však zabúdať na iné pridružené hybné sily, napríklad či už otázkou v akom štádiu sa nachádza daný produkt či služba (koncept, prototyp, fungujúci produkt/služba), aký je team (zloženie, pozadie), stratégia a distribúcia (kľúčové partnerstvá) alebo iné dôvody, ktorými dokáže startup obhájiť svoju hodnotu alebo potenciál budúcej hodnoty.  

Je skutočne ťažké stanoviť presnú valuáciu pre startup. Koniec koncov už v tom je ten risk, na druhej strane však čím viac faktorov si dokáže team identifikovať interne v startupe, tým viac sa vie priblížiť k svojej skutočnej hodnote.

Autor článku: Filip Orth

Zdroj: Investopedia, P/E Ratio, 30.01.21