Startupisti na Slovensku sú ešte nezrelí, treba im ale dať šancu

Byť startupistom sa v posledných rokoch na Slovensku stalo trendovou záležitosťou. Problémom je, že mnohí ašpirujúci startupisti majú nesprávne chápanie toho čo je startup a vnímajú svoje zapojenie, ako možnosť rýchleho získania financií a rýchleho zárobku bez vytvorenia pridanej hodnoty pre spoločnosť.

Často sa vo Wanderer Capital stretávame s tým, že nás osloví zakladateľ, ktorý chce svoj projekt realizovať sám bez akéhokoľvek podporného tímu. Práca na startupovom projekte vyžaduje kooperáciu viacerých odborníkov na rozličné oblasti a neutíchajúci zápal tvoriť a zlepšovať súčasný projekt alebo službu, na ktorej startup pracuje. Fondy podporujúce startupy, ako aj náš Wanderer Capital, sa zameriavajú pri hodnotení projektov, do ktorých investujú, nielen na ideu a projekt samotný ale predovšetkým na zakladateľský tím a jeho schopnosť dotiahnuť projekt do úspešného konca alebo k vytýčeným métam.

Ďalším javom, s ktorým sa často stretávame je prezentácia biznis modelov skopírovaných zo zahraničia ako nového unikátneho nápadu. Niektorým fondom neprekáža investovanie do takýchto projektov, Wanderer Capital ale hľadá unikátne projekty, nie kópie.

Najčastejšie sa stretávame s tým, že startupisti, ktorí nás oslovia majú biznis plán iba napísaný na papieri a už hodnotia valuáciu firmy na niekoľko stoviek tisíc eur, či dokonca miliónov eur! Je pochopiteľné, že pri sledovaní technologickej bubliny a s ňou spojenými „cenovkami“ startupov v USA, sa môže zdať ašpirujúcim podnikateľom v poriadku prestreliť hodnotu vlastného projektu. Je ale potrebné si uvedomiť, že aj americká technologická bublina už praskla a valuácie startupov boli revidované niekoľkonásobne smerom dole.

Doteraz som písala iba o aspektoch, na ktoré sme narazili pri výbere startupov. Máme ale samozrejme aj skúsenosti s prácou na projektoch, do ktorých sme investovali.

Najčastejším problémom vyskytujúcim sa po získaní investície od fondu je strata sústredenia na dohodnutý cieľ v rámci projektu a s ním spojené vychýlenie zakladateľov a realizačného tímu od pôvodnej idey, ktorá presvedčila investorov alokovať projektu kapitál a energiu. Sme presvedčení, že takéto správanie je spôsobené neskúsenosťou startupistov, ktorí sa po nadšenom spustení projektu zaseknú v nepodstatných detailoch a prestanú vnímať tzv. „bigger picture“.

Problémom je aj ak majú zakladatelia silné egá a nie sú ochotní dať si poradiť od investorov, ktorí majú viac skúseností a nemajú žiadnu motiváciu projekt potopiť. Investori sú v projekte predsa aby zhodnotili svoju investíciu a ide im to, aby sa projekt zrealizoval a dosiahol očakávanú návratnosť.

Stretli sme sa už aj s chýbajúcou integritou startupistov, keď valuovali firmu na hodnotu pol milióna eur, avšak o mesiac neskôr, keď chcel investor vystúpiť, kvôli nespokojnosti so stagnáciou projektu a tvrdohlavosťou zakladateľov, boli zakladatelia ochotní „odkúpiť“ podiel investora za pôvodnú predajnú cenu, ktorá predstavovala menej ako tridsať tisíc eur! Tak by pomyselná valuácia projektu klesla na pätinu hodnoty, na ktorú valuovali svoj projekt mesiac pre avizovaným exitom investora.

Už sme sa stretli aj so situáciou, keď startup po získaní investície a vytvorení firmy s investorom podnikal naďalej na svoju pôvodnú firmu. Zakladatelia si takto presúvali časť ziskov z podnikania vytvoreného vďaka podpore investora do „vlastnej peňaženky“. Treba si uvedomiť, že fondy medzi sebou komunikujú a startupová komunita na Slovensku je dostatočne malá na to, aby medzi sebou investori zdieľali informácie. Podvodné správanie môže byť koncom nielen pôsobenia v startupovom svete ale aj podnikania ako takého.

Hore zmienené problémy niektorých startupov (nielen) na Slovensku neznamenajú, že na Slovensku nemáme šikovných ľudí, ktorí majú unikátne nápady, ktoré vedia aj zrealizovať do úspešného exitu. Nenaznačujeme ani to, že by na Slovensku neboli čestní a snaživí zakladatelia, ktorí dokážu dotiahnuť nápad do úspešného projektu.

Práve naopak. Naše pôsobenie v startupovom svete na Slovensku nám ale ukázalo, že aj napriek tomu, že „startupy“ sú stále buzzword, je na Slovensku relatívne málo kvalitných projektov, ktoré majú svetový charakter. Aj napriek tomu, že sa môže zdať, že startupy sú všade, je na našom trhu obrovská príležitosť pre presadenie nových projektov svetového charakteru.

Cieľom Wanderer Capital je tieto kvalitné projekty identifikovať a podporiť. V prípade ak máš skvelý a unikátny nápad, ktorý dokážeš so svojim tímom zrealizovať a potrebuješ kapitál, networking a podnikateľský know-how, vypíš náš formulár a daj nám vedieť v čom je tvoj projekt unikátny.

Autor článku: Michaela Královičová