Startupy a ich úloha v ťažkých časoch

Úlohou podnikateľov je ponúkať tovary a služby, o ktoré je záujem. Záujem sa vždy tvorí z potrieb a situácií, ktoré nás všetkých ovplyvňujú. Jednou z takýchto situácií je aj aktuálna zdravotná kríza. 

Aj keď nerád, musím skonštatovať že aktuálne máme jedinečnú príležitosť vyvinúť spôsob ako vymyslieť niečo, čo bude globálne. Vírus je globálny a vyžaduje rýchle a globálne riešenie. Ľudia po celom svete sa nemajú ako brániť vírusu, ktorý napáda ľudský organizmus. Jedinou ochranou je dodržiavanie zdravotných odporučení o hygiene. A nosenie rúšok v čase, keď sa nachádzame vo verejných priestoroch.

Avšak takto asi nie je možné žiť dlho. Ľudstvo potrebuje pomoc pri: 
-  vývoji vakcíny,
-  zariadenia na dýchanie v čase, keď ho náš organizmus nemôže vykonávať sám, či už v medicínskych podmienkach alebo domácich,
-  zariadenia, ktoré budú do budúcna vedieť oddeliť chorých ľudí od zdravých,
-  získať kontrolu nad karanténou,
-  prípadne iné spôsoby a zariadenia, ktoré by väčšinu z nás dokázali uchrániť pred          neželaným ochorením.

Asi je naivné si myslieť,  že po prekonaní nákazy nás už nikdy nič podobné nestane.

Preto by sme chceli vyzvať všetkých, ktorí majú myšlienky, ktoré by bolo možné uplatniť v aktuálnej situácii, aby nám svoje nápady poslali. Pokiaľ budú realizovateľné a biznisovo zodpovedať našim štandardom budeme radi, keď ich budeme môcť z nášho fondu podporiť.

 Autor článku: Vladimír Orth