Vymyslieť startup nestačí

Nedávno som čítal zaujímavý článok.

Bola v ňom polemika o tom, čo sa vlastne od startupu očakáva? Prečo má vzniknúť? Kedy startup môže byt úspešný?

To najdôležitejšie, čo by startup mal mať je záujem publika. Čiže záujem tých, pre ktorých daný startup pripravujeme. Či je záujem? Aký je veľký ten záujem?

Či výroba /prevádzka dokáže takýto nápad  zrealizovať za relevantné ceny, ktoré trh bude akceptovať.

Často sa stretávam s tým,  že podnikateľ fantazíruje o niečom na čo nie je ani dopyt a nedokáže to naplniť ani objemový ani cenový strop, ktorý je trh ochotný zaplatiť. Eufória, ktorá ženie ľudí vpred po istom čase vyprší. Trošku zo štatistík:

 

 

V súčasnosti

 

-vznikne globálne 100mil. startupov(každé 3sekundy 1 startup),

-3173 ich akceleruje do ďalších štádií vývoja

-182 exituje.

 

Je náročné uspieť. Predstavme si, že žijeme v čase keď vďaka internetu je prepojený  celý svet. Myšlienky sa zdieľajú v sekundách na obrovské vzdialenosti. Každý chce uspieť, konkurencia narastá 1000x. Za posledných 30 rokov populácia narástla z 4,5mld. na 7.8mld. Predstavte si tú konkurenciu ešte pred tým, ako svoj startup začnete a ste presvedčený, že nič mu nebude brániť aby uspel.

Po mnohých stretnutiach s ľuďmi, ktorí mali záujem podporiť ich nápady sme dospeli, že snáď tou najdôležitejšiu radou pre nich je nastaviť si sebakritické zrkadlo a premýšľať.

 

Tu sú najdôležitejšie body, ktoré majú vplyv na úspech startupu:

 

  1. financie
  2. silný zakladateľský team
  3. získať vhodných poradcov
  4. láska k zákazníkovi
  5. produkt je pre trh žiadúci
  6. získavajú ľudí do teamu
  7. získavajú lídrov do teamu
  8. firemná kultúra
  9. unikátnosť v niečom
  10. odmietajú neúspech

 

Čo má vplyv na úspech startupu:

 

a)načasovanie  42%

b)team               32%

c)idea                28%

d)biznis model 24%

e)financie         14%

 

najčastejšie dôvody, prečo startupy neuspejú:

 

-tovar, služba, ktorý trh nepotrebuje

-nedostatok financií

-nesprávny team

-nekonkurenčný

-cena, vysoké náklady

 

Založiť startup chce riadnu dávku odvahy. Odvahy v tom, že treba byt trpezlivý. Startup kým uspeje, trvá  3-5 rokov. Vyžaduje to veľkú časovú záťaž zakladateľov a teamu. Odriekanie si a vieru v úspech. Je nemenej dôležité stretnúť správnych ľudí. Poradcovia alebo investori by nemali byť len tí, ktorí donesú do startupu hotovosť na ďalší rozvoj. Mali by mať schopnosť pomôcť startupu ďalej rásť.

Každý kto založí startup, je z môjho pohľadu odvážny. Už len preto, pretože opustil bezpečný prístav možnosti zamestnaneckého pomeru vs pomeru, kde nič nie je isté a nikdy nedá za budúci úspech záruku. Je to tŕnistá cesta, kde nie sú žiadne garancie úspechu. Preto len tí najodvážnejší, trpezliví a presvedčení s tými najlepšími nápadmi, ktoré menia svet k lepšiemu uspejú.

Autor článku: Vladimir Orth