Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice.

Naše portfólio

Portfóliové spoločnosti, ktoré vyberáme, sú primárne z oblastí nášho zamerania. Pozeráme sa však aj na mimoriadne zaujímavé podniky z iných odvetví. Tu nájdete niektoré z nich, ktoré s hrdosťou podporujeme na ich ceste:

United Jobs (Exited)

United Jobs vyvíja celoživotnú platformu pracovných miest, založenú na dátach, ktorá spája podniky s potenciálnymi zamestnancami.